Kreativiteten är vass i skapandet av nya ord – för fenomen. Att göra en ericssonare kännetecknar samarbeten likt det mellan Ericsson och Televerket. Då produktbolaget fick chans att pröva sina idéer i skarpt läge.

Idag ropar allt fler på de insatser, system och lösningar som ska ge oss morgondagens exportvara. Braunderhjelm, Eklund och Henrekson ger tips på hur vi ska få fart på Sverige i sin nya bok ”Ett ramverk för innovationspolitiken”. Boken och tipsen landar lägligt inför den nationella innovationsstrategin. När nu finansminister Borg är beredd att öppna plånboken vill alla tala om systemfelen och hur vi kan rätta till dem.

Sverige, och många av länderna inom EU, brottas med en åldrande befolkning, arbetslöshet, effekter av globaliseringen och de växande miljöriskerna. En utmaning som kräver nytänkande. Fenomenet som alla ropar efter är innovation! Grunden läggs i en kvalitativ skola, en forskning och utveckling som ger utväxling och ett system för företagen som borgar hållbar utveckling. I STD-företagens logik ligger att verksamheten har ett kunskapssystem. Men också att det finns ett regel- och skattesystem som gör det möjligt att bygga kunskap över tid.

Tidigare låg mycket av utvecklingen inom industriföretagen. Idag tillförs den oftare från konsultföretagen. Såväl inom industri- som samhällsbyggnadssektorn behövs nytänkande – både vad gäller produkter och processer. Kreativitet, dynamik och innovationer bör stå på varje företagsledares agenda – liksom varje politikers.

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen