Konsultbranschen är i ständig förändring och för att förstå utmaningarna och få perspektiv på dessa är det värdefullt att lyssna på kollegor från både länderna runt oss och de lite längre bort. STD-företagen är medlemmar i både EFCA, som samlar europeiska teknikkonsultorganisationer, och FIDIC, en global motsvarighet. Därtill har vi ett tätt samarbete med våra nordiska kollegor, både för ingenjörsorganisationerna och för arkitekternas företagarorganisationer.

Nu senast stod STD-företagen som värd för det nordiska mötet för teknik- och ingenjörsföretag, Rinord. Dessutom har EFCA haft årsmöte i Oslo och de nordiska arkitektorganisationerna har haft möte på Island.

Några trender är tydliga efter dessa möten:

  • Konsulterna inom samhällsbyggnadssektorn står mitt i viktiga samhällsfrågor såsom urbaniseringen och miljöförändringarna. Vi har dessutom unik kunskap för att möta dessa.
  • Marknaden i Skandinavien och i synnerhet i Sverige är relativt god – i synnerhet jämfört med södra Europa.
  • Svenskt och nordiskt kunnande är efterfrågat och respekterat i hela världen, både inom arkitektur och inom teknikkonsultvärlden.

Men det saknas inte utmaningar. Överlag delar vi utmaningen i att synliggöra vårt arbete och i synnerhet de kreativa inslagen, både i samhällsdebatten i stort och ibland även gentemot byggherrar och entreprenörer.

I vissa fall skiljer sig marknaderna åt. De konsultmäklare som kommit in på den svenska marknaden sedan några år är ett relativt nytt fenomen och utvecklingen i Sverige har väckt stort intresse hos våra kollegor ute i Europa.

I höst ser vi dessutom fram emot det globala mötet för FIDICs medlemmar i Dubai, där vi hoppas ta med oss viktiga spaningar hem till den svenska marknaden.

Vår bransch blir allt mer internationell och gränslös – även om det på vissa håll går relativt långsamt. Därför går det inte att nog understryka värdet av internationella kontakter och dialog. Ibland handlar det om att byta tankar och erfarenheter. Ibland handlar det om att samverka och göra mer tillsammans.

Men det är viktigare än någonsin att lyfta blicken och titta åt nya håll. Det är en relativt billig försäkring mot oväntade överraskningar.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen