Vår bransch befinner sig i ständig utveckling och förändring. Är det inte ny kunskap, nya tekniska lösningar eller nya utvecklingsverktyg, så handlar det om nya affärsmodeller, upphandlingsformer eller konkurrenter. Ständigt får vi vara vakna på de möjligheter och hinder som kommer. En sak är dock helt klar, konsultbranschen är här för att stanna och vi blir en allt viktigare aktör på marknaden.

Det märks inte minst inom politiken, där det tydligt uppmärksammats vilken viktig aktör vår bransch är, inte minst vad gäller att skapa arbetstillfällen och stora värden för samhället och näringslivet.

Just nu pågår en stor kartläggning av hela konsultbranschen i Sverige. Kartläggningsarbetet bedrivs av Vinnova med hjälp av forskare på KTH och Linköpings Universitet. Rapporten ska synliggöra konsultföretagen i landet och rapporteras till Näringsdepartementet i höst. Alla kunskapsintensiva konsultföretag – från arkitektföretag och industridesigners till managementkonsulter, reklambyråer, revisorer, kontrollföretag och teknikkonsulter – ska genomlysas. Med detta arbete som grund kan sedan politiska beslut fattas med bättre kunskap om vår bransch och vår viktiga roll i samhället.

Som avslutning på vårens arbete detta valår, närmar sig också politikerveckan i Almedalen. Även i år finns vi på plats och arrangerar tre seminarier. Vi kommer lyfta frågor kring hur våra företag kan få bättre förutsättningar i forskningssamanhang. Vi belyser även behovet av att förbättra förutsättningarna för en god planering i samhällsbyggandet och där tillsättandet av en samhällsbyggnadsminister med övergripande ansvar för samhällsbyggandet är en del av lösningen. Läs mer om våra seminarier

När vi nu närmar oss semestrarna vill jag önska dig och dina kollegor en skön sommar med fint väder – och förhoppningsvis en välbehövlig vila. I övrigt hoppas jag på att vi fortsatt får uppleva en bransch i ständig förnyelse och förändring! Det är utvecklingen och förändringen som driver vår bransch framåt, och det är vi som visar vägen framåt mot ett hållbart samhälle!

Trevlig sommar!

Anders Persson
tf VD, Svenska Teknik&Designföretagen