Under två månader har jag rest runt i landet och träffat medlemsföretagen på nio olika platser. Temat för seminariet har varit "Vad händer med konsultaffären – idag och imorgon?". Under ett par timmar har jag berättat om vilka trender vi sett, vad som händer på marknaden, hur kunderna resonerar och effekten av globaliseringen. Det har lett till spännande diskussioner och de flesta har verkligen bekräftat att det är NU det händer!!

En fundering har varit om konkurrensen på den inhemska marknaden kommer att öka, d.v.s vilka andra länders aktörer kommer att ta sig hit? Och kommer de svenska företagen att ta sig ut i världen? Norge är klart hetast. Ryssland har några prövat på. Afrika är den kontinent som man spår kommer ta fart. Kina kom på agendan redan i och med världsutställningen.

Några av de större arkitekt- och konsultföretagen har börjat inleda sina samarbeten med Kina. Stellan Fryxell, Tengbom, är ofta inbjuden för att sprida kunskapen om hållbar stadsutveckling. Men måste man vara stor - eller kan även mindre företag lyckas?

I Göteborg finns företagen Wikström VVS-Kontroll, Liljewall arkitekter och VBK. De tillsammans har sedan några år ett nära samarbete med kinesiska konsulter om miljövänligt byggande och stadsutveckling. Hösten 2012 blev de inbjudna till China First Green Forum i Dongying för att tala för den centrala regeringen och den lokala regeringen om hållbar stadsutveckling. Deras utgångspunkt har varit Göteborg, som har en utvecklad infrastruktur för att kunna ta tillvara på resurser och kunna omvandla dessa till energi. Hela 75 % av Göteborgs fjärrvärme består av återvunnen energi.

CENTEC, som ligger under Svenska Ambassaden i Peking – och arbetar för att främja miljöexport till Kina – har indikerat att man från kinesiskt håll gärna ser att svenska konsulter tar sig an stadsplaneprojekten i Kina. Och trojkan från Göteborg har även fått stöd på andra sätt. Tillväxtverket har skapat ett västsvenskt nätverk för att mixa olika konsulter från Göteborg och erbjuda tjänster på den kinesiska marknaden. Som ett första led i detta projekt har man bjudit Kinas energiminister och CISM, som arrangerade konferensen i Dongying, till Göteborg. CMB, Chalmers Management i Byggandet, har också bidragit för att göra detta möjligt, liksom Business Region Gothenborg.

Tanken med nätverk lanserades redan under begreppet Imaginära Organisationer i början av 2000-talet. Då såg några framgångsrika forskare/konsulter att det framöver behövdes mer av professionella nätverk som tillfälligt gick ihop för att skapa affärer och ta uppdrag. Komplexiteten i uppdragen har ständigt ökat och idag är det svårt att rymma all kompetens i ”samma hus”. Att tänka imaginärt när det gäller organisation och export är säkert en viktig faktor för att våra medlemsföretag ska kunna konkurrera på en mer internationell marknad.

När jag ställer frågan varför så få valt att marknadsföra sitt företag utanför Sverige får jag ofta till svar:

1) De yngre medarbetarna vill inte resa
2) Vi har fullt upp att göra i Sverige
3) Vi prövade redan under 90-talet – och brände oss

Det mest tragiska – med de invändningarna – är att vi verkligen har höjd på vårt kunnande, har något viktigt att exportera till andra marknader. Och vartefter Sverige blir ett allt mer kunskapsintensivt tjänsteproducerande land borde det vara rimligt att vi skapar ny framgångsrik export genom arkitekt- och konsultföretagens medarbetare och tjänster.

Till sist – vi på kansliet önskar dig en riktigt skön försommar!

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen