En tydlig strategi och en genomarbetad affärsplan är en förutsättning när konkurrensen blir skarpare. Med utvecklingsprogrammet ”Affärsplan i praktiken” kan ledningen i arkitektföretaget ta ett grepp om hela situationen. Vi erbjuder ett program över tre tillfällen där teorin omedelbart kan omsättas i praktiken och en handfast affärsplan successivt byggs upp. För att få ut mesta möjliga effekt är vårt förslag att man deltar 2 – 3 personer per företag.

Utvecklingsprogrammet planeras genomföras under höstterminen 2012 och utgår från den specifika affärssituation som gäller för arkitekter. Omvärldspaningen, positionering, affärsidé och strategier är givna delar men också säljprocessen och förändringsledning. STD-företagen har under ett par år arbetet med varumärke arkitekt och det materialet kommer också finnas tillgängligt under programmet.

Preliminära dagar för programmet:
  • 9-10 oktober
  • 14-15 november
  • 11-12 december

Utvecklingsprogrammet genomförs på kursgård i Stockholmsområdet. Handledare är Anders Baude, Implement, i samverkan med Lena Wästfelt och Yves Chantereau, STD-företagen

Vi återkommer med inbjudan och mer information inom kort.