Att vara vd för branschföreningen är ett uppdrag med stor spännvidd. Dels i frågorna, dels i intressenterna. Vad är verklig ”medlemsnytta” och hur säkerställa att den verkligen levereras? I rollen som representant för branschen bjuds man in till många olika sammanhang. Över en fika diskuterar jag med chefen för samhällsbyggnad inom SKL och Byggherrarnas vd. Alla är vi eniga om att det är lätt att bli utvald – som deltagare i alla möjliga projekt och grupper – men vad väljer vår egen organisation och vilket sammanhang gör vi då mest nytta?

På övergripande samhällsnivå finns gruppen "Hållbart Samhällsbyggande i Världsklass" (HSIV). Där samlas departementet, myndigheter, verk och diverse intresseorganisationer för att diskutera hinder och möjligheter för hållbart samhällsbyggande. Om gruppen rent faktiskt åstadkommer något, är upp till var och en att bedöma. Men att ha en krets där man fritt kan diskutera – och där många beslutsfattare möts – är i sig en exklusivitet. Oavsett regeringsbildning efter valet är de insatta övertygade om att regeringen kommer vilja fortsätta dessa diskussioner – med branschen, sektorn.

Ena mötet högtflygande framtidsplaner för, i nästa tillbaka på basic nivå – ”priserna är för låga, branschföreningen måste göra något”. En mycket vanlig kommentar från medlemmar. Men en svårare fråga att hantera. Rent faktiskt har kansliet, styrelsen, svårt att ta sig an frågan. Den handlar ytterst om aktörernas agerande på marknaden och ingår i själva marknadsspelet. Sen kan man tycka att det är oetiskt av offentliga beställare att alltid köpa på ”lägsta pris” – och lika oetiskt av medlemsföretag att sätta spekulativa priser. Ytterst är det kvaliteten på handlingarna som blir lidande. Kvaliteten på det arbete som utförs blir i förhållande till prislappen.

Ett av de större konsultföretagen har undersökt klagandet på kvaliteten i handlingarna. På de cirka åttiotalet projekt som man tog upp till diskussion visade det sig att en mycket stor procent var rent tyckande från beställaren, dvs. inte faktiska fel. Och klagandet var i huvudsak från offentliga beställare medan privata kunder ofta var nöjda med sin leverans.

Nu lämnar jag snart min post, i samband med stämman, efter 7,5 år. Det har varit en mycket spännande, och utvecklande, tid för både mig personligen, kansliet och styrelsen. Just nu gör styrelsen en genomlysning av verksamheten för att bedöma behov, fokusområden och resurser framöver för att kunna skapa fortsatt hög medlemsnytta. Min förhoppning är att föreningen på alla plan orkar lyfta frågorna till en högre nivå – och komma åt problemet i strukturen istället för att försöka lösa symptomen.

Tack till alla er som jag mött, fått lära känna och inte minst fått vara kreativ tillsammans med. Och varmt lycka till med din verksamhet, profession och framtid!!

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen