Denna information riktar sig primärt till de medlemsföretag som har en konsultansvarsförsäkring tecknad i Länsförsäkringar Sak. Informationen riktar sig även till övriga medlemsföretag då försäkringsbolagens regler om när skada ska anmälas oftast ser likadana ut. Vi rekommenderar er dock att stämma av vad som gäller hos just ert försäkringsbolag.

Av försäkringsvillkoret framgår det att om ni får kännedom om en händelse som kan leda till skada ska ni anmäla detta till försäkringsbolaget så snart som möjligt. Det innebär att så snart ni får ett muntligt eller skriftligt skadeståndskrav från en beställare eller annan part, med påstående att ni utfört ert uppdrag på ett felaktigt sätt och där beställaren eller annan drabbats av merkostnader, så ska detta anmälas till försäkringsbolaget.

Enligt ABK 09 ska detta göras inom 3 månader från det att ni mottagit ett skadeståndskrav och enligt försäkringsvillkoret i vart fall senast inom 6 månader från det att ni mottagit skadeståndskravet. Det är mycket viktigt att ni håller dessa tider och vidarebefordrar kravet till försäkringsbolaget, även om ni inte anser er ha något skadeståndsansvar. I annat fall riskerar ni att bli utan försäkringsskydd.

Efter detta tar försäkringsbolaget över och agerar ombud i den fortsatta kontakten med kravställaren. Det kan vara skönt att låta en oberoende part ta över dialogen med en kravställare. Ibland kan det vara svårt att avgöra om kravställaren kräver er på pengar eller bara kräver en rättelse av ett utfört uppdrag. I dessa fall föreslår vi att ni tar reda på mer fakta för att därefter kontakta försäkringsbolaget för råd hur ni ska agera framöver.

Det är viktigt att inte medge någon skadeståndsskyldighet då ni även då kan riskera att stå utan försäkringsskydd. Kom ihåg att försäkringsbolaget finns till för att hjälpa er. De utreder om ni har gjort något fel och om felet har lett till en ekonomisk skada för kravställaren.

Försäkringsbolagets utredning består av följande tre delar:
  • Försäkringsfrågan
  • Ansvarsfrågan
  • Ersättningsfrågan

Ni behöver inte själva ha någon kontakt med kravställaren och ni kan således hänvisa till att ni måste låta försäkringsbolaget sköta vidare utredning. Ju tidigare de kan påbörja sin utredning desto bättre eftersom beställaren annars kanske hinner åtgärda felet vilket kan försvåra utredningen.

En kort sammanfattning av vad som är viktigt att göra:
  • Kontakta försäkringsbolaget absolut senast inom 6 månader från det att skadeståndskrav framställts
  • Medge inget ansvar
  • Betala inte ut någon ersättning
  • Upplys kravställaren om att all vidare kontakt måste gå via försäkringsbolaget

Kom ihåg att försäkringsbolaget företräder er och vill hjälpa er på bästa sätt!

Har ni er konsultansvarsförsäkring genom STD-företagen och har funderingar kring ovan är ni välkomna att ta kontakt med en skadejurist på Länsförsäkringar Sak på telefon 08-588 40 000.

Ni är även välkomna att ta kontakt med STD-företagens Försäkringsservice på telefon 08-587 840 50 eller via mejl stdforsakring@aon.se.