Under 2013 gjorde STD-företagen en medlemsundersökning i syfte att stämma av hur medlemsföretagen ser på branschföreningen och det arbete vi utför.

En liknande undersökning gjordes 2009. Följ länken nedan och se hur ni svarade på vår enkät och se de jämförelser som finns mellan åren.

Medlemsunderökning (pdf)