STD-företagens sjukvårdsförsäkring ger dig bland annat fri sjukvårdsrådgivning när som helst på dygnet, tillgång till specialister och garanterad vård när du behöver.

Sjukvårdsförsäkringen skyddar dig mot långa vårdköer och onödig frånvaro från ditt arbete. Den kan således i förlängningen även reducera ekonomiska konsekvenser både för den som drabbas och för arbetsgivaren.

Inför förnyelsen den 1 juni sker några smärre justeringar; bland annat införs fler åldersintervall för att få bättre anpassade premier. Från och med nu går det dessutom att ha försäkringen till och med det år då du fyller 67 år, jämfört med dagens åldersgräns på 65 år. (Detta efter att vi har sett att det blivit allt vanligare för STD-företagens medlemmar att fortsätta att arbeta några år till efter pensionsåldern.) Försäkringen erbjuds även till make/maka/sambo eller registrerad partner.

Vill du veta mer om försäkringen? Besök vår nya uppdaterade försäkringssida där du även kan ansöka om försäkringen. Du kan även ringa STD-företagens försäkringsservice på tel. 08-697 40 50.