Föreningen för Byggvarudeklarationer (BVD-föreningen) bjuder in dig att delta i utarbetandet av en ny version av Byggvarudeklarationen, BVD4.

 Föreningen som äger och ansvarar för att förvalta och utveckla Byggvarudeklarationen har beslutat att ta fram en ny version av Byggvarudeklarationen. Syftet är att utveckla deklarationen så att den bättre svarar upp mot marknads- och lagkrav. Dessutom ska den kunna kommuniceras i ett modernt digitalt format.

Arbetet kommer att utgå från rekommendationerna i den förstudie om framtida Byggvarudeklarationer som  föreningen nyligen lät genomföra.

Planen är att arbetet startar i höst och målet är att avsluta strax efter årsskiftet. Genom deltagande i arbetet har du möjlighet att påverka utformningen av den nya Byggvarudeklarationen och hålla dig uppdaterad på utvecklingen inom området och om BVDns roll i informationsflödet i byggprocessen.

Vi vill gärna ha ditt svar om eventuellt deltagande senast torsdagen den 22 maj. Byggmaterialindustrierna fungerar som sekretariat till föreningen. STD-företagen finns representerat i styrelsen.

Inbjudan (pdf)

Anmälan deltagande (word)

Läs mer om utvecklingsprojektet