När region Syd skulle planera för sin upphandlingskonferens gled diskussionen in på framtiden och plötsligt kändes det som det var dags att höja blicken. Upphandling och upphandlingsregler har vi pratat om i flera år. Men vad händer när Öresundsbron är på plats och Citytunneln är klar och man fått nej för en tunnel över till Helsingör?

Den 7 maj har medlemsföretagen bjudit in kunder från kommunerna, landstinget, politiker och andra debattörer. Rubriken är ”Hur finansieras stora samhällsbyggnadsprojekt i framtiden?” Många har anmält sig och de kommer få ta del av rapporter som visar läget, lyssna till dem som redan gjort det och få uppslag och idéer från dem som tänker nytt. Vägtullar, trängselavgifter, OPS eller investera i infrastruktur för att sedan kunna sälja byggrätter – vad blir framtidens lösningar?

Ett angeläget ämne som säkert gäller för flera delar av landet. Att bjuda in till dialog – och sprida goda exempel – är ett sätt för arkitekter, samhällsplanerare och konsulter att sätta rätt fråga på dagordningen. Behovet står för dörren och kreativiteten behöver sätta fart – branschen är redo! På kansliet tar vi frågan vidare genom att i lobbyprocessen även väcka politikernas intresse.

Stockholm har en längre tid setts som en attraktiv marknad för internationella fastighetsinvesterare. Och Sverige som helhet uppfattas som en säker marknad. Vi har inte drabbats speciellt hårt av krisen som övriga Europa och med en relativt ung, välutbildad och välbärgad befolkning står vi oss starka. I den sydliga regionen har aktiviteten varit relativt hög under föregående år och då särskilt hög bland institutionella investerare med drygt 40 % av förvärvsvolymen. Men fortfarande är dessa främst inom fastighetssidan. Frågan är hur de kan lockas till investeringar i infrastruktur? Om inte, kommer kommunerna i syd att själva få bära allt nyskapande, eftersom regeringens budget de närmsta åren har helt andra regioner i sikte.

Dags att möta våren i Malmö – i flera bemärkelser!

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen

Läs mer om seminariet här >>