I vår går våra medarbetare Saga Hellberg och Maria Grunditz vidare mot nya utmaningar. Båda har varit värdefulla medarbetare på branschkansliet, där Saga arbetat i synnerhet med kommunikation, kompetensförsörjning och branschutveckling. Maria har arbetat med arkitekturrelaterade frågor, utöver sitt uppdrag som aktiv arkitekt.

Både medlemsföretag, samarbetspartners och andra aktiva i samhällsbyggnadsdebatten har mött Saga Hellberg och Maria Grunditz och deras kompetens och servicegrad har varit värdefulla för hela branschen, inklusive självklart branschkansliet.

SagaHellbergMaria_Grunditz

Vi tackar Saga och Maria för deras tid på STD-företagens kansli och önskar båda lycka till framöver.