En av politikens stora utmaningar är att se till att råda bot på den till synes konstanta bostadsbristen. Oavsett vilken regering vi har står bostadspolitik och bostadsbyggande högt på dagordningen. Men hur vi ska lyckas bygga mer, med kvalitet, till lägre pris och som dessutom stimulerar till en mer sammanhållen stadsmiljö: det är svårare att svara på.

Från vår utgångspunkt är långsiktighet och hållbarhet extremt viktiga ledord. Visst måste vi kunna vara snabbare i vår planering och kunna ställa om: samhällsutvecklingen är snabb och kräver också att politiken formas snabbare än förr. Men det får inte leda till att våra bostäder eller våra städer saknar struktur, planering och hållbarhet. Att i efterhand försöka trycka in infrastruktur och stadsbild är helt enkelt väldigt svårt och väldigt dyrt.

Det saknas inte politiska förslag på det bostadspolitiska området, men ändå är handlingskraften oväntat svag från regeringen. Det bottnar såklart i en inbyggd svårighet och ett antal stora motstridiga målsättningar. Bostadsmarknaden har inte haft möjlighet att fungera som en riktig marknad – det har ju inte varit politiskt önskvärt med en ”ren” bostadsmarknad. Det har tvingat politiken till att parera och styra tunga ekonomiska krafter, med en svart och dåligt fungerande ”marknad” som följd.

Just på grund av svårigheten, frågans väldigt långsiktiga karaktär och det akuta problemet är det nog svårt att tänka sig en lösning som inte spänner över blockgränserna. Politiken och bostadsmarknaden mår inte bra av en ryckighet, där varje val ger nya instruktioner till marknaden.

Det vore helt enkelt önskvärt om bostadspolitiken kunde vara mer långsiktig, där också partierna över blockgränserna enades om några gemensamma utgångspunkter och gärna några konkreta förslag, så att bostadsbyggandet kan ta fart och bli långsiktig. Dessutom skulle det ge en politisk ram till urbaniseringen.

Redan nu står det dock klart att svenskt bostadsbyggande mår bra av en fortsatt regelförenkling. Målsättningarna i form av goda boendemiljöer, ekonomisk och social hållbarhet och så vidare, ska vi givetvis inte tumma på. Men de exakta detaljerna för hur dessa mål ska kunna omsättas i bostäder, det borde arkitekter, teknikkonsulter, byggbransch och byggherrar tillsammans kunna klara av att utforma, utan statlig detaljstyrning.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen