Premiären på vår seminarieserie ”Konsultaffären – idag och imorgon” har gått av stapeln i region Norrbotten. I Luleå samlades medlemsföretagen för att lyssna och diskutera. Alla var överens om att vi behöver fler affärsmodeller än den enda allena rådande – timdebitering.

Konsultföretagen tycker priserna är för låga – och så tycker även kunderna! Hur går den ekvationen ihop? Vem är det som sätter de låga timpriserna? Diskussionen går het – på detta möte – och många andra. Det för oss naturligt över på STD-företagens framtagna Värdegrund. Det tredje perspektivet – affärsetiska – drar igång deltagarna. Man undrar bl.a. vilka sanktioner man kan vidta – och om man kan sätta företag på ”Svarta listan”. Jag lovar att ta frågan vidare till styrelsen.

Värderingar står på mångas agenda i år. Dels hos de andra aktörerna, t.ex. entreprenörer och byggherrar, dels ute i olika medlemsföretag. När styrelsen inledde detta arbete diskuterade man vad det innebar att vara ett STD-företag. Har man skyldigheter både mot kunder och mot kollegor? Ja, självklart! Vi måste våga ta den här diskussionen, inte bara klaga, utan också ställa tydlig förväntan.

Till seminarieserien – som nu går ut över landet – finns en framtagen skrift där vi samla våra intryck av det som händer på marknaden. Här finns exempel från andra branscher, från vår egen och hur olika kunder resonerar. Trafikverket är kanske den kund som varit tydligast i att vilja se nya affärsmodeller. Att få konsultföretagen själva att komma med kreativa förslag, att paketera om och tänka att kundvärde är inte det lättaste. Timdebiteringen i kombination med hög debiteringsgrad garanterar en marginal. En marginal som andra aktörer i sektorn tittar avundsjukt på.

Den senaste modellen för att pressa ner konsultpriserna är den som Stockholm Lokaltrafik, SL nu valt att testa. Där har man handlat upp en s.k. konsultmäklare att sköta såväl administration som förhandling och avtalsdiskussion. Kanske inte helt lyckat. Vi har bett Konkurrensverket titta på förfarandet, eftersom det avviker från praxis vad gäller offentliga kunder.

Sakta men säkert går vi mot ljusare tider. Solen stiger upp tidigare – men hur går det med konjunkturen? Den håller uppe på vissa områden men svajar på andra. Ändå är vi på den nordiska marknaden lyckligt lottade, jämfört med våra kollegor söder över i Europa. Förutom väsentligt sämre med uppdrag brottas de även med ekonomiska hot och ungdomar som tappat hoppet.

Lena Wästfelt
vd, STD-företagen