Innovationskraft har blivit mycket viktigt för företags utveckling och långsiktiga lönsamhet. Många gånger finns ambitionen att utveckla organisationen, hitta nya arbetssätt och strukturer som främjar innovationsförmågan. Utmaningen kan vara hur detta ska gå till i praktiken.

Inom högskolan har man startat ett projekt som heter ”Innovationspiloterna” - ett samverkansprojekt mellan KTH, Lunds Tekniska Högskola,  Luleå Tekniska Universitet, Designhögskolan i Umeå och Jönköpings Tekniska Högskola. I praktiken innebär projektet att utvalda toppstudenter i samverkan med forskare genomför ett åttaveckorsarbete i syfte att öka innovationsförmågan inom deltagande företag och organisationer. Är ni intresserade av att veta mer om hur ni kan delta?

Läs mer (pdf)

För frågor, kontakta Maria Udén, projektledare PIEp Innovationspiloterna, muden@kth.se, +46 73-461 9848.