I förra veckan anordnade Bjerking ett frukostseminarium i offentlig upphandling. Det övergripande ämnet för seminariet var hur man hittar bra utvärderingskriterier vid upphandling av tekniska konsulttjänster. Föredragande på seminariet var Mats Westin från Stockholm Stads Exploateringskontor och Pernilla Samuelsson, STD-företagen.

Pernilla berättade bl a vad man som upphandlande myndighet bör tänka på vid upphandling av tekniska konsulttjänster när man vill köpa kvalitet. Mats berättade bl a om hur Stockholm Stads Exploateringskontor går tillväga och resonerar vid upphandling av tekniska konsulttjänster. Det var ett välbesökt seminarium med aktiva deltagare som ställde många relevanta och intressanta frågor. Deltagarna kom både från företag i branschen och från offentlig sektor. Från STD-företagens sida sätter vi stort värde på att på detta sätt kunna nå ut med vårt budskap samtidigt som vi får bra information om hur en upphandlande myndighet, dvs stadens Exploateringskontor, tänker runt upphandling av tjänster från våra medlemsföretag. Dialoger mellan branschen och upphandlande myndigheter i upphandlingsfrågor tror vi är det mest effektiva sättet för att uppnå goda affärer till rimliga transaktionskostnader för samtliga.