Svenska Teknik&Designföretagen driver ett aktivt arbete för att skapa dialog med politiker och beslutsfattare med syfte att lyfta frågor som är viktiga för våra medlemsföretag och för en positiv näringslivsutveckling. Detta gör vi bland annat genom enskilda möten med politiker, genom uppvaktning av utskott och ministrar, genom inspel och remissvar och genom att arrangera seminarier samt medverka i andras, skriva debattinlägg i tidningar, på vår blogg och i sociala media.

Vi samlar våra ställningstaganden och andra frågor vi driver på vår hemsida under rubriken ”Vi tycker”. Det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som vi förankrar i vår styrelse och i dialog med medlemsföretagen. Högaktuellt just nu är frågor om den kommande forskningspropositionen, om upphandling, om skatter för ett rörligt näringsliv och om balanserade avtalsvillkor generellt. Vi bedriver även ett aktivt arbete just nu kring bostadspolitiken och utredningen Gestaltad livsmiljö, frågor som för många av våra medlemsföretag kommer ha en stor betydelse, om politiken hittar rätt.  

Under året kommer vi även att jobba igenom frågor och konkreta förslag kopplat till hållbar utveckling och de uppsatta klimatmålen vid COP 21 och den ständigt aktuella frågan kring infrastrukturinvesteringar.

Vi ser gärna en aktiv dialog där ni som medlemsföretag samt politiker och specialister bidrar till att lyfta aktuella frågor och därmed hjälper till att sprida kunskap. Har du tankar och idéer kring frågor som borde få ett större fokus eller goda exempel som förtjänar att lyftas fram så får du gärna höra av dig till oss. Det gäller även om ni arrangerar aktiviteter eller ingår i forum där konsultbranschens frågor behöver lyftas. Vi bidrar gärna och uppskattar möjligheten till dialog och att få lyfta konsultbranschens perspektiv.

Hör av dig till oss!

Läs mer om våra ställningstaganden här