Konsultsektorn, oavsett om man är arkitekt eller ingenjör, oavsett om man jobbar med privata eller offentliga kunder, erbjuder ett expertkunnande på områden som köparen inte kan eller har resurser för. Och vår sektor erbjuder som ni vet genomarbetade svar på ofta svåra frågor. Ibland är lösningarna enkla, ibland extremt komplicerade.

Men generellt för alla våra företag är att de är beroende av en kompetent beställare. Om inte beställaren vet vad hen vill ha eller har kunskap att utvärdera olika alternativ: då blir ofta resultatet sämre.

Jag vågar påstå att beställarkompetensen på många håll är bristfällig. Kunskapen om den leverans som ett arkitektkontor eller ingenjörsföretag idag erbjuder saknas ofta, trots att våra företag står för ett kunnande som ingen kommun, ingen stor myndighet eller inget industriföretag kan vara utan.

Så vad händer när köparen inte förstår säljaren? Vad händer när lösningarna och tjänsterna som levereras inte kan lämnas över till en kompetent mottagare?

En stor risk är att de svåra frågorna ersätts med lättare: istället för att fundera på om och hur vi ska bygga städer, så väljer vi att istället bara beställa mer hus.

En annan risk är att olika former av mellanhänder etablerar sig, som lägger sig mellan köpare och säljare. Det löser förvisso ett problem på marknaden: köparen får hjälp med sin bristande administration och inköpsrutiner. Å andra sidan skapar detta helt nya problem, både juridiska och praktiska. De konsultmäklare som etablerat sig på svenska marknaden är en konsekvens av denna utveckling. Till att omvandla viktig och värdefull kunskap till att betraktas som rutinmässiga stapelvaror.

För min del tror jag att vi måste möta den här dystra utvecklingen på tre sätt:

För det första: vi behöver hjälpa köparna att bli bättre. Utbildningar, kunskapsöverföring, uppmuntran: allt som hjälper duktiga köpare att bli bättre måste välkomnas. Allt som kan få en okunnig, men intresserad köpare att utvecklas måste uppmuntras. Vi på STD-företagen arbetar med flera olika projekt för att öka förståelsen för hur man bäst köper konsulttjänster, både ingenjörstunga och arkitekttunga.

För det andra: vi som bransch behöver bli än bättre på att möta kunder som inte själva har den kunskap som behövs för att köpa de ibland ganska komplexa tjänster som vi erbjuder. Vi måste tydligare kunna visa värdet i olika lösningsförslag, vägleda kunden till rätt lösning och som bransch iklä oss en annan roll där vi kliver närmare kunden.

För det tredje måste vi vara extremt tydliga med de praktiska och principiella problemen som de mellanhänder som lägger sig som ett filter mellan köpare och säljare skapar. Här har vi på STD-företagen under lång tid haft dialog både med Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och politiker avseende konsultmäklare i offentliga upphandlingar. Den diskussionen fortsätter.

Men det finns för många kunskapsluckor, för många upphandlingar som reducerats till Excel-ark, för många förfrågningar som inte ställs till rätt person eller företag. Där har både vi som branschorganisation och branschens företag och företrädare en stor utmaning framför oss.