Intresset för samhällsbygge är just nu större än på länge. Dessutom leder den till debatt om flera stora projekt: Slussen i Stockholm, Västlänken i Göteborg, Förbifarten runt Stockholm och Bromma flygplats.

Den diskussionen är såklart viktig och bra i många avseenden, även om den i många fall skapat en olycklig handlingsförlamning. 

Men lika viktigt är att minnas att det moderna samhället inte bara byggs i och kring storstäderna. Många stora infrastrukturprojekt knyter samman hela landet och bostadsbristen är en utmaning för väldigt många städer runt om i landet. 

Därför är branschfrågorna, kring konsultuppdraget och dialogen med köpare och brukare, viktig i hela landet. STD-företagens kansli må vara placerat i Stockholm, men våra företag finns på väldigt många orter i hela landet. 

Den närheten som det skapar till alla viktiga projekt är väldigt viktig också när vi jobbar med politiken, regelverken och dialogen med andra intressenter. Och det är också mot den bakgrunden som vi har en i många fall livaktig regional verksamhet, där branschen möts för att hitta gemensamma intressen, på flera orter i landet. 

Men det kan bli bättre. Under året är det en prioriterad fråga för oss på STD-företagen att stötta och bistå för att skapa en än mer livaktig regional verksamhet. Vi har flera idéer både för vår verksamhet i Växjö, Malmö och Luleå, som jag hoppas kommer att märkas än tydligare under hösten. 

Men lika viktigt som att vi på kansliet åker ut och bidrar med inspel är ju självklart engagemanget från företagen själva. Har du ett intresse av att bidra mer med tankar och idéer till en fortsatt branschsamverkan? Hör i så fall gärna av dig till oss.

Mig når du på magnus.hoij@std.se.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen