Året har tagit fart och våren är i annalkande. På STD-företagens kansli har vi fått två nya medarbetare. Jonas Falk är vår nye kommunikatör och Maria Grunditz, arkitekt, har ersatt Yves Chantereau som branschutvecklare. Verksamhetsplanen för 2014 är fastlagd och vi har börjat ta ut kursen och fylla fokusområdena med innehåll.

STD-företagen behöver ta flera steg framåt i sin positionering. I visionen står att medlemsföretagen ska uppfattas av politiker och beslutsfattare som viktiga aktörer när det gäller det hållbara samhället. Fokusområde Positionering ska skapa än mer synlighet och ta dialogen än närmare. Vårt uppdrag är att både visa arkitekter och konsulters viktiga betydelse för samhällets fysiska utveckling, men också att medlemsföretagen har de rätta förutsättningarna för sin verksamhet.

Fokusområde Profilering syftar att göra STD-företagen än mer känt – både externt och internt. Namnet på branschorganisationen blir ibland ifrågasatt. Att endast använda ”STD” som benämning gör alla engelsktalande personer brydda (Sexually Transmitted Disease). Och fast vi lagt till -företagen, så vill det sig inte riktigt. Projektet kommer utreda namnfrågan och ladda varumärket med både en story och ett värde. Syftet är att medlemsföretagen ska känna stolthet för ”emblemet” och känna att de stärker den egna verksamheten.

Framtida konsultaffären är det tredje fokusområdet. Och är en fortsättning på det projekt som vi drivit under ett antal år för att skapa en konkurrenskraftig bransch med goda förutsättningar. Syftet är att kansliet ska ligga i framkanten, göra en del av omvärldsspaningen och tidigt signalera trender på marknaden. Men i detta område ligger också allt som handlar om affären och dess ingående komponenter, och där vi i flera år kämpat med direktiv, upphandlingsmodeller och nya tänk kring affären. Ett arbete som hela tiden fortsätter. Vår jurist Pernilla Samuelsson sitter med i den nationella utredningen som tittar på överprövningar och hon är i högsta grad verksam i att få det nya LOU-direktivet implementerat på ett bra sätt i Sverige.

Boka redan nu för årets Branschdag (STD-dag), den 15 maj. Den kommer att handla om samhällets utmaningar med ökad urbanisering, hur man löser en komplex kollektivtrafik i tätbebyggt området, hur innovation och nya roller skapar affärsmöjligheter för arkitekter och konsulter. En inbjudan kommer inom kort.

Senaste resultatet av Investeringssignalen visar att konjunkturen går uppåt. Och känslan är att vi är igenom en tuffare period och att det nu går framåt och uppåt. Flera aktiviteter är på gång för att visa att kunskapsintensiva företag spelar en betydande roll i det framtida samhället. Mer om detta kan du läsa i andra avsnitt i nyhetsbrevet.

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen