I Peking ligger smoggen tung. Att läsa Ola Wongs beskrivningar i Svenska Dagbladet om hur Kina utvecklar sig i expansionens fas är minst sagt skrämmande. Snabbt går det – och mycket blir fel. Redan efter fem, sex år märks bristerna. Det svenska kunnandet behövs! Men hur ska vi få fart på tjänsteexporten?

När regeringen satsar pengar på forskning och innovation på området hållbart samhällsbyggande vill de stärka tillväxten – och exporten. Men tjänsteexport är fortfarande lite främmande. Det finns större aktörer, typ Sweco, som gör uppdrag på många kontinenter, men tittar vi på det stora flertalet konsultföretag håller man sig på den inhemska marknaden.

Samtidigt tittar beställarna utanför gränserna. Trafikverket t.ex. tycker att det är helt naturligt att ta in både entreprenörer och konsulter från andra länder. Det som blir tydligt när man gör jämförelser mellan olika länder är att konsulten ofta har en mer betydande roll i uppdragen. ”The Engineer” som FIDIC organisationen har som utgångspunkt är en konsult som ansvarar för det tekniska, kommersiella och legala i uppdragen och som blir en mellanhand mellan byggherren och entreprenören.

Trafikverket som stor beställare menar att vi i Sverige är så välreglerade – med AB och AMA dokumenten + regelverken för järnväg, väg – och därför inte behöver den rollen. Samtidigt tycker en del inom EU att just detta att ha så mycket egna normer och villkor är det som hindrar EU:s inre marknad från att utveckla sig och bli tillgänglig för fler.

Det är lätt att känna hotet – men hur många är beredda att ta möjligheten? Några är lite tuffare och lägger en strategi. Men många har fullt upp med att hålla ögonen på debiteringsgraden de närmaste månaderna. Ibland ska det en rejäl kris till för att man ska lyfta blicken och ta ut en ny riktning. Det är precis det som hänt konsulterna i många andra länder – det är därför de nu börjar ta sig hit.

Lena Wästfelt
vd, STD-företagen