Från och med 2016 kommer STD-företagen att jobba i ett antal nya arbetsgrupper och råd för att stärka konsultbranschens röst i angelägna frågor. Målsättningen är att samla kraften från både arkitekter, teknik- och industrikonsulter i gemensamma utmaningar.

Teknikkonsulter, arkitektkontor och industrikonsulter står inför ett antal större utmaningar de kommande åren. Därför har styrelsen beslutat att inrätta ett antal nya grupper och råd för att ytterligare stärka kraften i branschens arbete.

De nya grupperna är:

 • Kompetensförsörjning
 • Kommunikation
 • Offentlig upphandling
 • HR
 • Young Professionals

Dessutom inrättas tre råd för att fortsätta driva de frågor som är unika för branschens olika segment:

 • Arkitektrådet
 • Teknikkonsultrådet
 • Industrikonsultrådet

Varje råd kommer att ha en ordförande, vald av styrelsen, en verksamhetsplan som är utformad i samråd med styrelsen samt ha en kontaktperson från styrelsen. Läs mer om detta nedan. Alla medlemsföretag är välkomna att engagera sig i respektive arbetsgrupp. Vi hoppas på stort deltagande, inte minst eftersom frågorna är otroligt angelägna.

En viktig aspekt för förändringarna är en ökad samordning av arbetet inom Almega och inom Svenskt Näringsliv. Många frågor, exempelvis kring offentlig upphandling, är desamma inom olika branscher. Våra nya grupper gör det lättare att samverka och öka effektiviteten.

Styrelsen har även prioriterat ett antal projekt som STD-företagen kommer att driva under året. Dit hör både ett fortsatt fokus på infrastruktur, på forskning och innovation, på att belysa utmaningarna med konsultmäklare och branschens profilering på hållbarhet och sustainability. Dessa projekt kommer att drivas inom ramen för våra nya arbetsgrupper och råd.

Våra tidigare expertgrupper har haft ett antal viktiga projekt, som vi kommer att dels avsluta, dels driva vidare på nya sätt. Frågan om huvudkonstruktör, som vår expertgrupp för Byggkonstruktion drivit, är ett bra sådant exempel. Detta projekt har mottagits bra under året och drivs vidare under 2016.

Under vintern kommer vi att berätta mer om varje grupp och råd här på vår sajt. Men om du redan nu känner att du vill medverka så mejla till std@std.se. Vi vill gärna se fler aktiva företag i alla våra grupper. Vi behöver stärka vår röst på många fronter om vi ska kunna stärka vår ställning som bransch.

Har du någon fråga eller tanke om branschens arbete framåt, eller andra tankar om föreningens profilering kontakta magnus.hoij@std.se.


Mer om de nya grupperna


De nya arbetsgrupperna som börjar jobba i januari 2016 kommer under våren att forma sitt arbete. Men redan nu finns det ett antal medskick från styrelsen, frågor som kan behöva adresseras omgående.

Målsättningen är att ett flertal möten arrangeras utanför Stockholm, inte minst i Göteborgsregionen.

 • Kommunikation

Vårt nya kommunikationsråd kommer att utveckla branschens profil: hur lyfter vi fram våra unika kvaliteter? Även arbetet med Almedalen kommer att samordnas här.
Kontakt: viktoria.leigard@std.se
Styrelsens representant: Ljot Strömseng, Norconsult

 • Offentlig upphandling

Just nu är frågan om konsultmäklare extra viktig för branschen. I vår kommer även en ny lag om offentlig upphandling. Almegas Upphandlingsdag är också något som detta råd kommer att bevaka.
Kontakt: std@std.se
Styrelsens representant: Jeanette Saveros, Hifab

 • Kompetensförsörjning

Branschens behov av mer kompetens är en överlevnadsfråga. Vårt nya råd kommer att jobba både med att kartlägga kompetensbristen och att hitta vägar för att få in kompetens, bland annat från andra länder.
Kontakt: magnus.hoij@std.se
Styrelsens representant: Tomas Alsmarker, Nyrens

 • Young Professionals

Våra unga konsulter i samhällsbyggnadsbranschen är viktiga ambassadörer för hela konsultsektorn. Deras närvaro på arbetsmarknadsdagar bidrar till att fler förhoppningsvis får upp ögonen för våra bolag.
Kontakt: david.cramer@std.se

 • Arkitektrådet

Ett stort antal frågor är aktuella som rör landets arkitektkontor. I vår ska remissvar på den stora arkitekturutredningen, Gestaltad Livsmiljö, lämnas. Ett nordiskt möte för arkitektföretag arrangeras i Malmö i vår. STD-företagen kommer även att öka fokuset på arkitekturexport under nästa år.
Kontakt: magnus.hoij@std.se
Styrelsens representant: Annica Carlsson, Equator

 • Teknikkonsultrådet

Teknikkonsultbranschen är bred, och rymmer flera stora frågor. Under året kommer rådet att bevaka infrastrukturfrågorna, fortsätta belysa konsultetiken och arbeta med digitaliseringens konsekvenser.
Kontakt: eskil.sellgren@gmail.com

 • Industriteknikrådet

För våra industriteknikföretag är forsknings- och innovationsfrågorna extra viktiga, inte minst när en ny proposition i dessa frågor är på väg från regeringen. Rådet kommer även att jobba med villkoren för konsultföretagen på den privata marknaden.
Kontakt: anders.persson@std.se
Styrelsens representant: Mikael Vatn