STD-företagen skickade under 2012 ett brev till den då sittande regeringen för att tydliggöra konsekvenser av att hänvisa till standarder i regleringar. I samma brev uppmanades regeringen se till att de standarder som myndigheter hänvisar till görs fritt tillgängliga.

Förutom att ett antal av dessa standarder har handlats upp och finns tillgängliga (Eurokoder) så gav regeringen ett uppdrag till Boverket att utreda och ta fram vägledning kring hur standarder ska användas och hänvisas till i myndigheternas arbete.

Boverket har nu avrapporterat uppdraget regeringsuppdraget kring användandet av standarder vid regleringar i byggbranschen. En del av uppdraget var att informera byggmyndigheterna om systemet med standarder. Och för detta ändamål har boverket utvecklat en webbaserad vägledning om standarder som kan vara av intresse för fler. Vägledningen finns på  boverket.se/standarder.

Information kring regeringsuppdraget om standarder och standardisering finns att hämta här.