Vi kan snart summera 2015. Blott några få arbetsdagar återstår innan våra medlemmar stänger sina böcker.

Det ser ut att bli ett bra år för konsultnäringen, där industrins fortsatta modernisering samt investeringarna i infrastruktur och bostadsbyggande håller våra ingenjörer och arkitekter sysselsatta, troligen även i mellandagarna.

Under 2015 har vi även lagt grunden för ett ännu bättre branschsamarbete. Vi har gjort en hel del förändringar på STD-företagens kansli och vi står nu även för en hel del ändringar i våra arbetssätt. Mer om detta finns i detta nyhetsbrev och på vår sajt.

Därför känner jag mig även hoppfull inför 2016. Det finns en hel del som talar för att konsultbranschen kommer att fortsätta att vara en viktig faktor i svenskt näringsliv.

Urbaniseringen ställer större krav på både infrastruktur och stadsplanering, där ingen kan dessa frågor bättre än våra medlemmar. Globaliseringen utmanar den svenska industrin, där våra konsultbolag ofta utgör spetsen och utvecklingsavdelningen för många i den traditionella industrin. Det nyligen avslutade Parismötet, COP21, ställer högre krav på oss att fortsätta med hållbarhetsfrågorna. Våra medlemmar har unik kunskap och förmåga att möta dessa samhällsutmaningar.

Trots det hoppfulla saknas dock inte hot. Bristen på kompetens pekas återkommande ut som en av branschens största tillväxthinder. Behovet av ökat stöd för forskning och innovation inom de kunskapsintensiva sektorerna och inom konsultbranschen är ett specifikt problem, som vi hoppas att regeringen adresserar nästa år. De offentliga upphandlingarna är dessvärre ofta fokuserade på pris, utan hänsyn till kvalitet och innovation.

Allt detta gör att vi även under 2016 kommer att ha en hel del att jobba med på kansliet och i branschen. Och därför är också våra nya arbetsformer extra viktiga. Jag välkomnar alla att engagera sig för branschens bästa. Det arbetet kommer verkligen att behövas.

Snart är det som sagt jul. De få arbetsdagarna som återstår är dock viktiga: marginalerna i branschen är små och varje timma räknas, i synnerhet kanske de sista på året. Själv jobbar jag hela vägen in till nyår, även om det blir ett bra tillfälle att summera, reflektera och planera.

Ett extra stort tack till alla som jobbat under året för branschens bästa. Nu blickar vi fram emot ett minst lika spännande 2016.

God jul och gott nytt år!

Magnus Höij

Svenska Teknik&Designföretagen