I samtal med STD-företagen har styrelsen för ITF beslutat att överföra sina aktiviteter till STD-företagen.

För att på bästa sätt hantera specifika frågor som berör och har stor betydelse för inredningsarkitekter och dess utveckling, har STD-företagen föreslagit att skapa en ny temagrupp Inredning. 

Temagruppens medlemmar
• Suzanne Sternbeck, Tengbom, ordförande 
• Elise Juusela-Norberg White arkitekter 
• Christofer Lavesson, Tema arkitekter & inredning, 
• Barbro Sjöfall, SWECO Architects 
• Martin Eiserman (adj. i uppbyggnadsfasen)
• Kjell Jensfelt (adj. i uppbyggnadsfasen)

• Yves Chantereau, sekreterare

Temagrupper är ett forum som STD-företagen använder sig av för att diskutera frågor som berör en specifik yrkesgrupp. Temagrupper är STD-företagens sätt att ha ett öra mot marknaden och ge medlemmarna möjlighet att påverka vilka frågor branschorganisationen ska driva och på vilket sätt. Gruppens medlemmar agerar också som referensgrupp vid t.ex. remissarbete.

Läs mer om STD-företagens temagrupper