Teknikföretagen och Cetis har gjort en undersökning om teknikämnet i grundskolan. Resultaten var på ett vis nedslående, men ger ändå hopp om förbättring med rätt insatser.

Undersökningens resultat

  • Varannan lärare i teknik saknar behörighet för att undervisa i ämnet.
  • Var tredje lärare i teknik saknar helt utbildning i ämnet.
  • På var tionde högstadieskola saknas helt behöriga tekniklärare.
  • Tre av fem skolor saknar ämnesplanering för teknik.
  • Var sjätte elev riskerar att bli helt utan teknikundervisning.
  • Fyra av fem lärare vill kompetensutveckla sig inom ämnet och bland de yngre lärarna vill nio av tio samma sak.

Rapportskrivarnas förslag till förbättringsåtgärder

  • Varje skola ska ha en behörig lärare som är ansvarig för teknikämnet.
  • Teknikämnet ska ha 200 timmar schemalagd undervisning i åk 1-9.
  • Teknikämnet måste kvalitetsgranskas nationellt.