Arkipelago verkar för att skapa mötesplatser mellan arkitektstudenter och företag i skolmiljö med syfte att förbättra kontakten mellan dessa.

Under februari - mars kommer Arkipelago - arbetsmarknadsdagar - anordnas på arkitekturskolorna i Lund, Göteobrg, Umeå och Stockholm.

25 februari - 1 mars Lund
6 mars Göteborg
7 mars Umeå
19 mars Stockholm

Det är viktigt att arkitektföretagen tar tillfället i akt att träffa studenterna. Det är studenterna som utgör arkitektföretagens framtida arbetskraft, men det är också viktigt att förbättra dialogen med skolorna för att påverka utbildningen.

Anmäl er senast den 14 januari 2013 på Arkipelagos hemsida www.arkipelago.nu