Verktyg för BIM för installationer finns nu på webben

Två SBUF-projekt har nu avslutats och tagits i drift.

BIM kan ge många mervärden t.ex:

  • undvika kollisioner mellan byggnaden och installationer
  • överföra mängder till kalkyler och till andra produktionssystem, logistik, med mera
  • visa modeller för att underlätta för montörerna
  • ge information till drift och förvaltning

Hur kan installatör, projektör och beställare samverka? Virtuella installationer ger stöd.

Hur man kan arbeta beskrivs i Virtuella installationer, ett branschgemsensamt utvecklingsprojekt. Stöd för att komma igång finns i sju dokument på VVS-företagens webbsida

Gemensamma egenskaper och beteckningar i BIP – Building Information Properties!

En viktig förutsättning för effektivt arbete är att ha branschgemensamma egenskaper och beteckningar. I BIP för installationer finns nu version 1.0 färdig för användning, se www.bipkoder.se.

Båda projekten har finansierats till stor del av SBUF och genomförts i samverkan mellan många företag tillsammans med BIM Alliance Sweden.