Uppdragsbeskrivning för huvudkonstruktör

Expertgrupp Byggkonstruktions arbete har fått uppmärksamhet i medierna. Efter en artikel i tidningen NyTekniks webbversion uppmärksammades initiativet om tydliggörandet av rollen huvudkonstruktör även i TV4-nyheterna.

Läs artikeln i NyTeknik

Se inslaget i TV4-nyheterna

En artikel kommer också i nästa nummer av Samhällsbyggaren. Samtal pågår med Boverket om att göra tilläggstexter i deras dokument kring konstruktionsarbeten inom bygg- och anläggning. Även en diskussion om certifiering av något slag pågår.

Har du synpunkter eller vill bidra till arbetet, kontakta gärna gruppens ordförande Sören Hed, Sweco, eller Mikael Hallgren, Tyréns.

Uppdragsbeskrivningen finns att ladda ned som pdf på www.std.se/paverkan-o-utveckling/uppdragsbeskrivningar.