Nytt om Agenda Livsmiljö

Det första frukostmötet i Vinnovaprojektet Agenda Livsmiljö som STD-företagen tagit initiativ till tillsammans med Sveriges Arkitekter gick av stapeln den 21 januari hos Sveriges Arkitekter, och hade rubriken ”Gör ett innovationsprojekt”.

Nu samlar vi alla krafter för att komma fram till vad vi vill göra (hur vi kan samverka kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet), vilka som är de aktuella utvecklingsfrågorna och se vilka frågor som är de långsiktigt viktiga i vårt arbete med agendan. Agendan kommer att leda till en ansökan om bildandet av ett Strategiskt Innovationsområde, eller ett likande större FOI-program.

Stöd agendan genom att anmäla företaget som stödjande och genom att presentera innovationsprojekt på agendans webbplats. Svar också gärna på enkäten och starta upp innovationsprojekt inom agendans inriktning.

Läs mer på  www.arkitekt.se/agenda-livsmiljo