Elektronisk personalliggare obligatorisk 2016

Från och med den första januari 2016 blir det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på svenska byggarbetsplatser. Nätverket "Byggbranschen i samverkan" har drivit denna fråga under en längre tid och ser riksdagsbeslutet som en framgång.

Den nya lagen innebär bland annat att alla byggarbetsplatser kommer att få ett individuellt identifikationsnummer av Skatteverket. Alla personer som vistas på byggarbetsplatsen ska finnas registrerade i den elektroniska liggaren. Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök.

Redan idag finns det elektroniska systemet ID06, en typ av id-kort, på många byggarbetsplatser. Systemet lanserades 2006 och är redan idag utbrett i bygg- och anläggningsbranschen. ID06 är en frivillig branschöverenskommelse, men genomslaget är stort. Idag finns cirka 430 000 aktiva kort och omkring 32 000 företag är anslutna. Trafikverket har redan idag ID06 som krav vid sina upphandlingar.

Ytterligare information om vad lagen om elektronisk närvaroregistrering innebär och hur man går tillväga för att beställa ID06-kort finns att läsa på www.id06.se.