Den goda dialogen

Jag är övertygad om att konsultbranschen måste ta större plats i debatten om både hur vi bygger framtidens samhälle och hur vår samverkan i branschen ska se ut. Därför har jag också betonat kommunikation och utåtriktat arbete i verksamhetsplanen för 2015.

De goda samtalen mellan oss som konsulter, byggare, köpare och andra aktörer i samhällsbygget, behöver ske på ett nyanserat sätt, med stor respekt för våra olikheter och med en gemensam agenda.

Dialogen med t ex Trafikverket är just ett sådant samtal. På många fronter pågår just nu ett utvecklingsarbete, där vi tillsammans med både Sveriges Byggindustrier och Trafikverket vill utveckla arbetsformerna för att alla parter ska få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.

Det handlar om arbetsmiljö, säkerhet, investerings- och driftskostnader, utvecklingsprocesser, innovationer och givetvis att tydliggöra alla de gränssnitt där parterna måste mötas.

Jag ser det som en styrka att vi i detta arbete har en motpart, Trafikverket, som vill utvecklas och se långsiktigt på det arbete som sker hos arkitekter och teknikkonsulter. Har vi gemensamma mål och ambitioner når vi längre i formerna för hur vi samverkar.

Med det sagt är det lika viktigt att vi slår vakt om frågorna där det finns olika perspektiv och olika argument. Allt är vi inte överens om. Det finns områden där just själva konflikten kan vara viktig att synliggöra. Det goda samtalsklimatet lär inte bestå om någon part känner att viktiga perspektiv trycks ner och körs över. I synnerhet om det sker utan att frågan ens diskuteras.

Många av våra medlemsföretag har inte förmånen av (eller möjligen utmaningen i) att ha en så tydlig och stor köpare på andra sidan bordet. Men i de fall man ändå möter en köpare, byggherre eller entreprenör och pratar om utvecklingsfrågor tror jag att man bör slå vakt om det goda samtalet. Men också minnas att det kan kräva att man också lyfter de frågor där man verkligen tycker olika.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen