Fyra branschorganisationer har gått samman för att säkerställa kompetensförsörjningen inför pågående utmaningar - att bygga hållbart, klimatsmart och energisnålt. Till det behövs mer kunskap och fler som kan. Rapporten beskriver problemen i korthet och vad vi vill att Utbildningsdepartementet ska göra för att hjälpa till att lösa problemen.

Vi har tagit sikte på Yrkeshögskolan eftersom den utbildningsformen passar oss alla. Till det behöver naturligtvis även högskoleutbildningarna inom relevanta områden försörjas med studenter och ökad kunskap inom dessa områden. Vi kommer nu att uppvakta berörda departement, politiker, myndigheter och andra samarbetsparters för att påverka frågorna i vår riktning. Läs gärna rapporten, "Fler vvs-ingenjörer behövs för att uppfylla miljömålen", som är på nio sidor. Nedan följer en kort sammanfattning.

Vi vill :

 • öka YH-myndighetens anslag.
 • eliminera utestängningen från yrkeshögskolan av studenter med studieförberedande bakgrund.
 • att kvalitetssäkring av YH-myndighetens urvalsmetoder vid omvärldsbevakning av branschernas behov görs.
 • att möjlighet införs att komplettera YH-ansökan istället för att avslå där anställningsbehovet är stort.
 • att utbildningstillstånd förlängs med ytterligare en tvåårsperiod för yrkeshögskoleutbildningar.

Förslagen till utbildningsdepartementet

 • Anslagen till yrkeshögskolan höjs.
 • Viss andel av YH-budgeten, eller ett fast belopp, öronmärks till tekniska utbildningar som kan bidra till energieffektivisering av svenska samhället, och att det görs i dialog med branscherna för att säkerställa nyrekrytering på erforderlig nivå.
 • Redan beviljad utbildning förlängs automatiskt med ny tvåårsperiod då viss andel av studenterna enligt uppföljningen fått jobb inom branschen.
 • Myndigheten för yrkeshögskolas urvalsmetoder för omvärldsbevakning av branschernas behov kvalitetssäkras.
 • Rättssäkerheten utvecklas genom att rätten till omprövning av Yrkeshögskolemyndighetens beslut införs, och att avslagsmotivering specificeras på ett konstruktivt sätt, så att möjlighet till förbättring ges till nästa ansökningsomgång.
 • Möjligheten att läsa YH-utbildning efter studieförberedande program skapas i de fall då branscherna anser denna bakgrund vara lämplig.
 • De YH-utbildningar som bygger på flera gymnasieprogram ges intagningsregler där nuvarande krav på kompletterande komvuxstudier före YH-start elimineras.