Den 21 januari genomförde EU-kommissionens representation i Stockholm ett första steg i kampanjen ”Betala i tid" (Pay on Time). Man bjöd in till ett informationsseminarium och dialog där Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker, berättade om bakgrunden till direktivet och hur Sverige aktivt bidragit för att driva igenom frågan.

Är sena betalningar ett problem i Sverige?

De senaste siffrorna från European Payment Index 2013 uppskattade att 2,0 procent av företagens sammanlagda omsättning gick förlorad i Sverige under 2013 på grund av sena betalningar. Det handlar om ca 70 miljarder kronor per år i förlorade intäkter för svenska företag. Det är extremt mycket pengar. För att förstå beloppets storlek kan man jämföra med t.ex. alla Sveriges arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som totalt uppgår till 60 miljarder kronor.  Om bara bråkdelar av dessa förluster kan räddas innebär det stora möjligheter för företagen att jobba med forskning, utveckling eller att anställa fler och expandera. Så svaret på frågan om sena betalning är ett problem i Sverige är "ja".

För vissa aktörer har betaltidsfrågan inte fått den vikt eller åtgärder den förtjänar. EU-kommissionens informationsarbete ska hjälpa till att råda bot på detta och få företag och myndigheter att förstå vikten av att skapa förutsättningar för att korta betalningstiderna avsevärt. Alla har sitt ansvar och sin roll att spela.

Målet med informationskampanjen är att lyfta fram problemet och förändra attityden hos offentliga myndigheter, företag, juristväsendet och andra berörda parter.  Även du kan bidra med att driva frågan vidare genom att t.ex. informera och sprida kunskap i frågan.

Mer information finns att hämta på EU-kommissionens hemsida. Ytterligare informationsmaterial kommer att tas fram som beskriver hur Sverige har implementerat direktivet. I Sverige gäller max 30 dagar. Det som återstår i implementeringen är frågan om hur justitiedepartementet ska formulera den slutliga striktare lagtexten som gäller mellan privata företag.

Kontakta Anders Persson för mer information:
anders.persson@std.se
tel: 08-762 69 17