När det nya verksamhetsåret nu tar fart är "konsultaffären" ett av våra fyra fokusområden. Det handlar både om affären i nuläget – och i framtiden. Strax före jul var vi flera som höll på att sätta kaffet i halsen när regeringen föreslog att betaltider är något man kan förhandla om. För tjänsteföretag, som är medarbetarintensiva, är detta minst sagt ansträngande. Storföretagen har i flera år tuffat till villkoren och att förlänga betaltiderna är att kräva att de mindre företagen ska agera som bank.

Anders Persson, STD-företagen, tog sig an uppgiften och jagade upp varenda politiker som hade med frågan att göra. Och när riksdagen röstade i förra veckan var det till vår fördel. Regeringen har nu i uppdrag att återkomma med nytt förslag om lagstadgad betaltid om 30 dagar.

Andra gången kaffet fastnade i halsen var när SL:s (Storstockholms Lokaltrafik) nya strategi blev känd för medlemsföretagen. En offentlig beställare som nu hittat ett sätt att komma runt besvärliga upphandlingsförhållanden genom att anlita en konsultmäklare. Valet föll på ZeroChaos. De tar nu kontakt med konsulter som är kända för SL och erbjuder dem uppdrag, med dem själva som avtalspart. För stunden går vi igenom avtalsvillkoren, som är en salig blandning mellan IT-avtalet, bemannings- och ABK-avtalet, och vi kommer återkoppla till SL så att avtalet stämmer överens med konsultansvarsförsäkringen, till att börja med.

Vår jurist Pernilla Samuelsson har tagit fram ett antal standardavtal för industrikonsulterna. Det gäller främst produkt- och processutveckling. Till sin hjälp har hon haft juristerna i branschen samt tagit stöd från advokater på stan. För att få genomslag behöver vi din hjälp att sprida dessa i de avtal som du ingår med kunder. Genom att båda parter har varsitt avtal är det lättare att få till en kompromiss än att som annars bara ha kundens förslag att utgå ifrån.

Under året har styrelsen tagit fram branschföreningens värdegrund. Den kommer under våren att lanseras till medlemsföretagen runt om i landet. Vid samma tillfälle kommer vi att redogöra för hur vi ser på konsultaffären – idag och imorgon. Ett viktigt seminarium för dig som dels vill ta ansvar för ditt eget företag och dels vill ligga i framkant när förhållandena är i stark förändring. Datum kommer inom kort – se i kalendariet på vår webbsida.

Lena Wästfelt

vd, Svenska Teknik&Designföretagen