De kunskapsintensiva företagen besitter en kraft och ett kunnande som borde kunna få en viktigare position i samhällsdebatten.

I veckan presenterade regeringen sin forskningsproposition: ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”.

Som väntat är det inga stora förändringar i ramar och inriktning. Det är självklart så att universitet och högskolor är helt centrala för all forskning och högre utbildning. Så kommer det nog alltid att vara.

Men vad vi på STD-företagen hade hoppats på hade varit ett utvecklat resonemang om hur privata företag, i synnerhet de kunskapsintensiva tjänsteföretagen, skulle kunna bli en mer aktiv del för att ta fram ny kunskap och nya innovationer.

Visst: det traditionella näringslivet har inte sällan forsknings- och utvecklingsavdelningar, separata från den vanliga produktionen. Den insikten finns givetvis hos de flesta folkvalda.

Men hos oss, som jobbar med ingenjörs- och arkitektuppdrag, är kunskapsproduktionen integrerad med vårt vardagliga arbete. Nya insikter, nya rön, nya perspektiv går ibland inte att skilja från de tjänster som våra kunder köper av oss.

Jag hoppas att politiken inser denna potential för hela samhället. Det hade nämligen varit ett ganska naturligt inslag i en forskningsproposition.  

Och så snart politiken vill prata vidare så är vi gärna med och diskuterar formerna för hur det skulle kunna utveckla både forskningspolitik, skattepolitik och kanske även arbetsmarknaden.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen