STD-företagen har medlemmar som kommer från delvis olika kulturer och jobbar med olika typer av uppdrag.

Arkitektföretagen har inte sällan uppdrag åt byggherrar och har mycket fokus på bostadsbyggandet. De rådgivande konsulterna inom samhällsbyggnadsområdet arbetar ofta intensivt med infrastrukturfrågor och i dialog med exempelvis Trafikverket. Konsultbolagen som stödjer industrin med innovation och annan kompetens ligger inte långt ifrån IT-branschens arbetssätt.

Jag får ibland frågan om detta skapar splittring och otydlighet? Svaret är nej.

Visst finns det saker som skiljer oss åt, men redan idag är det tydligt hur olika kompetenser måste samverka, hur olika branscher närmar sig varandra.

STD-företagens rika flora av kunnande och bredd är i grunden en tillgång, i synnerhet för framtiden.

Svaren för framtiden kommer att kräva både specialistkunnande, men i lika hög grad en förmåga att se åt sidan, att dra nytta av andra och att hitta influenser och lärdomar från helt andra industrier, branscher och kanske även geografier.

På det sättet är STD-företagen väl rustade för framtiden.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen