Bidra till branschens kompetensförsörjning!

STD-företagens Kompetensförsörjningsråd arbetar med strategier för att förbättra kompetensförsörjningen i branschen. Fokus ligger på nyanlända (både flyktingar och arbetskraftsinvandring) samt nyexade (både kvantitet och kvalitet). Under hösten planerar vi vilka aktiviteter vi vill göra gemensamt som bransch, för att komma igång med dem under 2018. Vi behöver fler engagerade medarbetare från medlemsföretagen som kan hjälpa till i detta arbete.

Kompetensförsörjningsrådet består av drygt 10 personalchefer och HR-personer från olika medlemsföretag.

Vid intresse eller frågor, kontakta David Cramér, David.cramer@std.se, 08-762 67 02
 

Utvecklas och  bidra till branschen med Young Professionals

I Young Professionals får du ett bredare nätverk, större branschkunskap samt kompetensutvecklingsseminarier. Dessutom får du bidra i arbetet att attrahera fler unga till branschen. Det arbetet sker kring projektet BliTeknikkonsult.nu.

Alla ”yngre” medarbetare i branschen är välkomna att deltaga. Yngre är odefinierat men brukar vara upp till 35/40 år. Gruppen består idag av drygt 10 medarbetare från våra medlemsföretag.

Har du kollegor som kan vara intresserade, vidarebefordra gärna detta till dem.

Vid intresse eller frågor, kontakta David Cramér, David.cramer@std.se, 08-762 67 02