STD-företagen är medlemmar i BKK, Byggandets Kontraktskommitté. Där förhandlas branschens olika kontrakt fram av byggherrar, entreprenörer och STD-företagen, som i sammanhanget företräder både arkitektföretagen och ingenjörsföretagen.

Just nu pågår en översyn och revidering av AB och ABT. När denna är klar, eventuellt mot slutet av 2018, kan en översyn av ABK bli aktuell.

StaffanCarenholmEskilSellgren.gifI BKKs styrelse sitter, på vårt mandat, Staffan Carenholm (t.v.) tidigare välkänd förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, men i synnerhet mycket kunnig på ABKs roll och funktion. Hans suppleant är Eskil Sellgren (t.h.), tidigare vice vd på WSP, men idag ansvarig för anläggningsfrågor och vår dialog med Trafikverket på STD-företagens kansli. På detta sätt deltar alltså även vi i revideringen av AB och ABT.

Som juridiskt stöd i arbetet använder STD-företagen Johan K Nilsson, advokat i egen verksamhet. Johan har lång erfarenhet av både byggsektorn och BKK:s arbete.

Även om revideringen av ABK inte är omedelbart förestående finns det flera tecken på att en översyn kan innehålla flera svåra överväganden. Dessvärre får vi åtskilliga exempel på hur olika avsteg från standardkontrakten sker regelmässigt, men också ofta ogenomtänkt.

Avsikten med standardkontrakt är ju att hitta en rimlig balans mellan olika parters intressen.  De kontrakt som sedan framförhandlas måste alla parter i samarbetet sluta upp bakom. ABK 09 är det standardkontrakt som gäller för rådgivande arkitekter och ingenjörer, där både byggherrar och entreprenörer har ställt sig bakom dessa överväganden, exempelvis avseende ansvarsfrågorna.

STD-företagen arbetar på olika sätt både för att delta aktivt i revideringsarbetet, men också för att upprätthålla respekten för de kontrakt vi redan har.

Styrelsen för STD-företagen har prioriterat frågan om våra standardkontrakt till överst på dagordningen. Arbetet med att säkerställa att vi har en god strategi, en fungerande kommunikation och en genomtänkt planering för arbetet är igång.

Läs mer om BKK på föreningens webbsida