Det nordiska branschnätverket ”Nordiskt praktikermöte”, där branschorganisationer och arkitektföretag från de nordiska länderna finns representerade, möttes i Malmö 19-20 maj. Arkitekternas samhällsnytta och värdeskapande står högt på agendan.

Svenska Teknik&Designföretagen var värd för mötet där arkitektorganisationer från de nordiska länderna samlas och utbyter erfarenheter. Förra årets möte hölls på Island. Mötet bidrar till ökad kunskap om arkitektbranschen, konjunkturen och utvecklingen inom Norden.

Bland programpunkterna var hur arkitektur skapar värde, utbildningsfrågor, affärsmodeller, hur digitaliseringen påverkar branschen och avrapportering om marknadsläget i respektive land. Utöver detta var Christer Larsson, utredare av en ny politik för arkitektur, form och design, samt riksdagsledamot Ewa Thalén Finné (M), som talade om svensk bostadspolitik. I programmet ingick också ett besök i Lindängen, där kommunen berättade om hur man jobbar med att utveckla området.

Sammantaget möttes ett tjugotal branschföreträdare för de nordiska länderna.

Läs pressmeddelandet som skickades ut innan mötet - länk.