Konsultsektorn, med våra ingenjörsföretag och arkitektkontor, skapar hela tiden nya lösningar för samhället och näringslivet. Det arbetet behöver få ännu mer utrymme i debatten och i olika upphandlingar och projekt.

Våra medlemsföretag är verksamma i förtroendebranschen. Många av dem jobbar i ”samhällsbyggnadssektorn”. Men inte minst är vi aktiva i kunskapsbranschen eller snarare ”kunskapsproduktionsbranschen”.  Det betyder att vi sätter ihop team som med idéer, kunskap, erfarenhet och effektiva processer hjälper våra kunder att bygga bättre städer, infrastruktur, bostäder eller nya produkter och tjänster. I det arbetet måste kunskap och erfarenhet hela tiden kombineras med nyfikenhet för framtiden. Konsultorganisationer måste vara lärande organisationer, där både ny kunskaps föds in, men där också ny kunskap skapas.

Våra medlemmar är därför också forskande företag och har stora likheter med rena forskningsinstitut – företag som omvandlar forskningsresultat och idéer till tillämpbara lösningar.

Det är en enorm tillgång för samhället och näringslivet, som dessvärre inte alltid får det erkännande som det motiverar. Många av oss minns tiden då lärdomar etablerades på universitet och högskolor och sedan fördes ut i näringslivet. Den modellen gav en rimlig bild av utvecklingsfrågorna på 1920-talet. Idag utvecklas företag och samhälle i ett snabbt tempo. Företagens bidrag till denna utveckling är helt avgörande.

Dessvärre hindras många företag, inte minst konsultföretagen, från vissa offentliga medel på grund av gamla regler och ett gammalt synsätt på kunskapsproduktionen. Ett exempel är medfinansieringskravet. För att delta i ett offentligt finansierat forskningsprojekt krävs ofta medfinansiering på omkring 50 procent av samtliga deltagande företag. Detta gäller oavsett om man är där för att bidra med kunskap och erfarenhet eller om man är där för att ta del av andras kunskap. Det gör det svårt för många av våra företag att delta i projekt, trots att det vore värdefullt för både samhälle och näringsliv i stort att få in erfarenhet och perspektiv från våra företag i arbetet.

Just nu hämmas också dessa initiativ av en mycket god konjunktur och överfulla orderböcker. Det borde dock vara en oroande väckarklocka för politiken. Det kunnande och den kraft som dagens ingenjörer och arkitekter står för när samhället ska moderniseras behöver vårdas även av politiken.

Därför vill vi att regeringen omgående ser över formerna för just tilldelningen av forskningsmedel till företag. Det hade varit en väldigt viktig signal. Utöver att det hade stärkt en bransch som på alla sätt kan rädda världen.

Magnus Höij
VD Svenska Teknik&Designföretagen