Mehmet Kaplans avgång som bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister skapade en lucka. Den behöver fyllas.

Analyserna av varför Mehmet Kaplan fick lämna regeringen är många. Mina egna spekulationer om detta är i sammanhanget mindre viktiga. Vad som dock behöver sägas är att Sverige behöver en aktiv och engagerad minister som tar ansvar för och ledarskap i frågor om urbanisering, bostadsbyggande och gärna teknikutveckling i stort.

Sverige står inför en lång rad frågor som handlar om hur våra städer växer och hur bostadsmarknaden ska fungera. Dessa spänner över finanspolitik, regional planering, infrastrukturen och marknadens förutsättningar, inte minst kopplat till offentliga upphandlingar. Kanske är Per Bolund, som just nu tagit hand om frågorna, väl lämpad att ha dem även framöver. Kopplingen till finansdepartementet är viktig.

Men risken för att bostadspolitiken bara blir en del av finanspolitiken skrämmer mig lika mycket som att bostadspolitiken blir en del av arbetsmarknadspolitiken. Hur vi lever, bor och utvecklas som människor avgörs av en lång rad faktorer, som faktiskt kräver lite av ett helikopterperspektiv.

Oavsett vem som tar över Mehmet Kaplans stafettpinne på sikt är det avgörande att det kommer någon med en vision, ett ledarskap och ett mandat att sätta in frågorna i ett större perspektiv och inte förminska dem till varken ”byggande”, ”ekonomi” eller något annat.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen