Snart är det jul och för många blir det lite nödvändig återhämtning efter ett intensivt arbetsår. För just arbetsbelastning och ett högt tryck på våra företag är nog det mest bestående från 2016, när det snart kan summeras.

Av det skälet har vi på STD-företagen arbetat hårt med just kompetensförsörjningsfrågorna. Vi behöver fler ingenjörer och arkitekter, och vi har varit noga med att påpeka just detta till beslutsfattare på olika nivåer.

Men 2016 har innehållit mycket annat.

Bostadsbyggandet har ökat till rekordnivåer. Infrastrukturpropositionen har presenterats, med mer resurser till järnvägen. Forskningspropositionen innehöll få överraskningar.

En ny lag om offentlig upphandling har lämnats fram, men delvis fått underkänt av riksdagen.

Lägg till detta våra standardkontrakt, där AB och ABT just nu ses över.

Och att Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten verkar ha jobbat klart ett förslag på hur mellanhänder ska hanteras i offentliga upphandlingar. Även om resultaten kommer att presenteras först i januari.

Det har varit ett synnerligen händelserikt år, med andra ord.

STD-företagen har på alla dessa områden varit mycket aktivt. Vi har inte nått framgång överallt. Inte minst är förändringstakten på tok för långsam på många håll. Men känslan är att vi får allt mer gehör för våra synpunkter och perspektiv.

Men det finns mer att göra, även 2017. Tillsammans med våra medlemmar, tillsammans med Almega och tillsammans med Svenskt Näringsliv kommer vi att jobba hårt för att ge en röst åt en framtidsbransch som på riktigt, varje dag, gör världen bättre.

Och jag hoppas att det arbetet kommer att ge än tydligare resultat, så att förutsättningarna för våra företag att utvecklas och växa blir ännu bättre.

Det är bra för våra medlemmar. Men det är också bra för Sverige.

God jul och ett gott nytt år!

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen