I september är det dags att åter gå till valurnorna och välja företrädare både i riksdag, landsting och i kommun. Det är mycket som står på spel.

Jag hoppas verkligen att debatten de kommande månaderna kommer att inkludera de viktiga framtidsfrågor som vårt samhälle måste lösa.

Dit hör digitaliseringens utmaningar: Våra arbetssätt, våra organisationer och våra affärsmodeller kommer att utmanas, i många fall i grunden. Hur kan politiken anpassas så att företag och medarbetare får maximal nytta av digitaliseringens möjligheter?

Till framtidsfrågorna hör även globaliseringen och internationaliseringen. Vilken roll får politiken visavi ett näringsliv som blir allt mer integrerat med omvärlden och där landsgränser allt mer tappat betydelse?

Även den framtida infrastrukturen kommer politiken att behöva ge svar på. Hur ser framtidens samhälle ut, när vi behöver minska vår klimatpåverkan, samtidigt som vi behöver röra oss mer och ha än mer effektiva transporter av gods?

Lägg därtill frågor om kompetensförsörjning, näringslivets omställning från gammal industri till tjänster, ett stort behov av en rejäl skatteöversyn och lite annat så tänker jag att det i alla fall inte saknas frågor att diskutera.

Jag är dock lite orolig för att i alla fall några av dessa frågor riskerar att hamna under radarn i de kommande debatterna. Just av det skälet känner jag mig än mer motiverad att bidra i debatten, på sociala medier och i möten med politiker under året.

Vi som branschorganisation har en hel del att bidra med i detta samtal.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen