För några veckor sedan fick vi – till sist – viss tydlighet i hur mellanhänder kan användas i offentliga upphandlingar. Nu måste budskapet trummas ut.

Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens rapport om mellanhänder i offentliga upphandlingar var ett värdefullt bidrag i diskussionen om hur stor kreativitet som kan tillåtas i offentliga upphandlingar. STD-företagen välkomnar rapporten och dess slutsatser.

Men arbetet för vår del är inte klart. Nu vidtar nästa fas, att tillsammans med offentliga köpare och olika marknadsaktörer diskutera hur en rimlig tillämpning av regelverket bör se ut i just vår bransch.

Jag förutser inga stora problem i dessa diskussioner. Jag är övertygad om att de allra flesta delar flera viktiga utgångspunkter.

Exempelvis att LOU är ett viktigt ramverk.

Men också att LOU ibland tolkas på ett stelbent och byråkratiskt sätt.

Att det är omöjligt att jämföra inköp av komplexa tjänster med inköp av fruktkorgar.

Och att köparen av komplexa tjänster behöver ha kompetens och insikt om arbetssätt och arbetsformer för att lyckas väl i sina upphandlingar.

Jag ser fram emot dessa samtal och hoppas att vi under året har skapat en ökad medvetenhet om både lagens ambitioner men också hur vi på bästa sätt använder kunnandet hos landets ingenjörs- och arkitektorganisationer för att bygga ett samhälle som är än bättre rustat för framtidens utmaningar.

Magnus Höij
VD, Svenska Teknik&Designföretagen