Konsultsektorn står inför flera stora utmaningar de kommande åren. Därför har vi också sett till att organisera vårt arbete i föreningen på ett nytt sätt för att bättre påverka samhälle och politik.

Vi som samhällsbyggare och konsulter har några frågor som, nästan oavsett vad vi gör, är riktigt stora yttre utmaningar. Dit räknar jag offentlig upphandling, kompetensförsörjningen och kanske skatter och regelverk. Om dessa frågor mer handlar om utmaningar och brister så finns det givetvis andra områden med stor potential, handelsfrämjande och export räknar jag dit. Givetvis är HR-frågorna viktiga och en stor tillgång för branschen.

Dessa frågor, som spänner över hela vår bransch, vinner på att vi samordnar. Därför har vi från och med 1 januari inrättat ett antal nya arbetsgrupper för att ta hand om de gemensamma frågorna som rör alla konsulter. Nu samlar vi frågor om offentlig upphandling, kommunikation, kompetensförsörjning, HR och Young Professionals i fem arbetsgrupper under styrelsen. Dessutom kommer vi att samla branschens tre ”ben”, arkitektföretagen, teknikkonsultföretagen och industrikonsultföretagen i tre olika råd för att säkerställa att vi fångar upp de skillnader som givetvis också finns.

För mig och för styrelsen är förankring, effektivitet, nytänkande och delaktighet viktiga ledord när vi nu skapar en ny organisation. Förankringen sker genom styrelsens delaktighet i grupperna, effektiviteten uppstår när vi samordnar oss inom STD men även inom Almega, nytänkandet bygger på en ständig översyn av arbetsformer och ett aktivt projektarbete, delaktigheten bygger på att många känner sig inbjudna och kan få delta i arbetet. Lägg därtill en intern – och extern – kommunikation kring vårt arbete, så att vi inte låser in oss, utan jobbar utåtriktat och samordnat.

Under vintern och våren kommer arbetsformerna för den nya organisationen att sättas, utvecklas och finslipas. Det är ett utmärkt tillfälle att bidra till branschens utveckling. Jag hoppas att många tar chansen.

Hör av dig om du eller någon annan från ditt företag vill medverka. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, som det ju brukar sägas.

Magnus Höij
Vd, Svenska Teknik&Designföretagen