Avtalsförhandlingarna har inletts och arbetsgivarenheten på Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen har växlat yrkanden med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Vår förhoppning är att ett nytt avtal ska vara klart den 31 mars 2016, då nuvarande kollektivavtal löper ut. Dock är det mest troligt att det blir klart först någon gång under april månad. Detta med anledning av att förhandlingarna inom industrin förväntas vara klara först i slutet av mars.

Under förhandlingarna sker en regelbunden avstämning med STD-företagens förhandlingsdelegation.

Mer information kommer längre fram.