Inom konsultsektorn står vi och faller med vår kunskap. Vårt bidrag handlar i stor utsträckning om förståelse, kunskap och insikter. Jag är övertygad om att dessa kunskaper ständigt måste utvecklas. Och jag är lika övertygad om att vi hittar det nya på oväntade ställen.

Hela samhällsbyggnadssektorn bygger på långsiktighet, hållbarhet och på beprövad erfarenhet. Broar, hus, vägar förväntas stå länge, kanske hundratals år, ibland än mer. Och vår kunskap om hur vi bygger och konstruerar saker har ackumulerats under många år. Ibland har det tillkommit nya arbetssätt, nya material. Och hela tiden har arbetssätten givetvis förfinats.

Detta arv ska vi vara stolta över. Den kunskap som vi idag kan erbjuda byggherrar och entreprenadföretag är värdefull och på goda grunder respekterad. Men de kommande åren kommer ändå att utmana oss och hela samhällsbyggnadssektorn i vår förmåga att ändra, utveckla och ta till oss ny kunskap. Teknikutvecklingen, robotiseringen och kanske i synnerhet digitaliseringen, skapar helt nya möjligheter både i hur vi bygger, vad vi bygger och kanske även synen på hållbarhet. En tydlig utveckling är att gränser suddas ut. Det arbete som en konstruktör gör går rakt in i arbetet som en projektledare eller ett entreprenadföretag håller på med. Och det samspelet kommer att behöva utvecklas och ske löpande under ett bygge i allt större utsträckning än tidigare.

Vi på STD-företagen följer utvecklingen av digitaliseringen på flera sätt, bland annat inom BIM Alliance, där vi är medlemmar. Men det räcker inte. Jag tror att vi behöver bli bättre på att snegla på andra branscher, och kanske även utomlands. Jag tror att vi alla måste bli bättre på att ställa oss frågan: vad kan jag lära mig av andra yrkesgrupper? Fundera exempelvis på vad en teknikkonsult kan lära sig av en advokats arbetssätt. Vad kan en projektledare lära av en digital marknadsförares metoder och insikter? Vad kan en arkitekt lära av en lärare på högstadiet? Sannolikt mycket mer än man först kan tro.

Och jag tycker även att vi måste bli bättre på att se vad som händer utanför landets gränser – hämta internationell kunskap och inspiration. Vi har ofta en – tror jag – ogrundad förkärlek för våra svenska arbetssätt. Vi bör oftare ställa oss frågan: vad kan en svensk arkitekt lära sig av arbetsmetoder eller angreppssätt hos en tysk arkitekt? Vad kan en svensk konstruktör lära av en italiensk konstruktör? Jag vet inte svaret på alla dessa frågor, men låt oss utgå från att världen är full av kunskap som kan berika även våra svenska arbetssätt.

Själv funderar jag ganska mycket på vad jag kan lära av mina kollegor i andra länder. Hur jobbar branschorganisationerna i Norge, Danmark, Spanien och USA med att främja förutsättningarna för sina företag? Skillnaderna är ibland enorma, men jag är säker på att det finns massor som är gemensamt.

Men om vi letar efter möjligheter och ny kunskap och inte efter problem och olikheterna kommer vi längre.

Magnus Höij

VD, Svenska Teknik&Designföretagen