För många av våra företag är det väldigt mycket att göra just nu. Det gör det svårt, men minst lika angeläget, att orka tänka långsiktigt.

Bostadsbyggandet ökar, investeringarna i infrastruktur likaså. För många av våra företag är orderböckerna fulla. Vår nya Investeringssignal, som vi presenterade nyligen, ger tydliga tecken på att branschen just nu har väldigt mycket att göra.

Det är förvisso goda nyheter, men det kräver mer av oss. En sak jag oroas över är hur vi förbereder oss för framtiden: utvecklingsfrågorna kan lätt glömmas bort.

Ett tydligt exempel är forsknings- och innovationsfrågorna. Vi som bransch behöver säkerställa att vi själva utvecklas, att vi hittar arbetsformer för att samspela med akademin och högskolorna. Här finns det mycket kvar att göra, som vi givetvis arbetar aktivt med i branscharbetet.

En annan fråga som kräver lite extra fokus är hur digitaliseringen påverkar oss och vår omvärld. Våra medlemmar är idag helt digitaliserade internt, och i många fall har STD-företagens medlemmar drivit på digitaliseringen. Men hur jobbar vi med att ändra de system vi arbetar i? Hur kommer digitaliseringen att ändra rollfördelningen mellan olika yrkesgrupper och företag? Det är frågor som kräver mer av oss som bransch. Och det arbetet behöver börja nu, trots att vi har mer än fullt upp.

En tredje fråga är hur politik och arbetsmarknaden ska vara utformad för att möta behoven hos de kunskapsintensiva företagen. Den gamla kostymen i form av regler och lagar är sydd för den gamla industrin. I takt med att näringslivet ställs om mot tjänster och mot kunskapsintensiva företag skaver kostymen allt mer. Den blir allt trängre, passar allt sämre. Nu börjar det bli hög tid att ringa skräddaren och be om något nytt.

Tursamt nog är detta inga frågor som är bortglömda. Jag möter dagligen medlemmar och aktiva i vårt branscharbete som både är medvetna och som lägger mycket tid på utvecklingsfrågorna. Och vi på STD-företagen har en viktig roll i att stärka dessa utvecklingsfrågor.

Och ingen borde bli förvånad. Just ingenjörs- och arkitektföretag jobbar ju med de tidiga skedena i alla sina projekt, så vår förmåga att tänka långsiktigt, den är väl förankrad hos alla våra medlemmar.

Men trots det: låt oss hjälpas åt att inte tappa fokus på framtidsfrågorna. Det är extra angeläget i tider då tusen andra uppdrag och projekt pockar på uppmärksamhet.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen