Det går bra nu. Både för stora delar av branschen: många företag har snarast svårt att hinna med att leverera.

Men det går också bra för oss som branschorganisation. Intresset för vårt perspektiv och våra frågor ökar och vi får allt mer gehör för våra frågor, även om det ibland går lite långsamt.

Låt mig nämna några områden där jag ser en positiv utveckling.

En av våra profilfrågor, den akuta bristen på utbildad personal på nästan varje område, lyfts in allt oftare på debattsidor och i redaktionella texter. Politiken börjar inse att detta är mer än ett tillfälligt problem. Högskolorna börjar förstå det angelägna. Och studenterna söker sig allt mer till de (för få) utbildningsplatserna som erbjuds. En positiv utveckling av debatten, även om vi har långt kvar till att lösa själva problemet.

Ett annat område där jag tycker vi börjar se tydliga resultat är vårt arbete för att stärka resurserna och möjligheterna till forskning och utveckling. Våra företag är i många avseenden en egen kraft i utvecklingsfrågorna och behöver goda förutsättningar att stärka den profilen. Denna roll och denna bild av branschen börjar sätta sig hos många makthavare.

Ett tredje exempel är frågan om konsultmäklare, där ni vet att vi jobbat hårt det senaste året för att upphandlande myndigheter inte ska kringgå LOU. Frågan avgjordes redan i vintras av Konkurrensverket, och där fick vi bra gehör. Nu vidtar dialogen med de myndigheter och kommuner som varit onödigt kreativa. Framgången hos Konkurrensverket ska vi givetvis ta med oss ut till de myndigheter som fortsätter att vara kreativa utanför lagen.

I vardagen är det lätt att glömma framgångarna. Det finns som alltid det mesta kvar och nya utmaningar dyker ständigt upp. Men glöm inte att vi rör oss i en gynnsam riktning.

STD-företagens perspektiv är uppskattat och värdefullt hos myndigheter, politiker och i samhällsdebatten. Det ska vi vara stolta över när vi nu fortsätter vårt påverkansarbete.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Dessignföretagen